VVS - Fjernvarme

VVS installationer


Hos os løser vi alle former for VVS installationer, herunder vand-, varme- og sanitetsinstallationer.

Dette er hvad enten det drejer sig om nye VVS installationer eller vedligeholdelse af eksisterende VVS installationer, så er vores kompetente medarbejdere altid klar til løse opgaverne, store som små, ligesom du naturligvis altid får en professionel rådgivning.

Af typiske VVS installationer kan nævnes :

  • Gasinstallationer
  • Fjernvarme installationer
  • Centralvarmeanlæg
  • Afløbs installationer
  • Brugsvands installationer

Nogle af disse er også yderligere beskrevet under egen faneblade.

Myndighederne stiller store krav til nutidens VVS installationer, og hos Boysens Varmeteknik kender vi dels de generelle lovmæssige krav, men også de krav myndighederne evt. måtte stille i de enkelte lokalområder.

Vi udfører VVS installationer i såvel små private hjem som større virksomheder og erhvervsejendomme og det er uanset om der er tale om nybyggeri eller renovering af eksisterende VVS installationer.

Fjernvarme


Hos Boysens Varmeteknik har vi stor kompetence og erfaring i såvel nyetablering af fjernvarme installationer som vedligeholdelse og renovering af eksisterende fjernvarme installationer. Hvad enten det drejer sig om fjernvarme installationer i små private hjem, virksomheder eller erhvervsejendomme, så er vi hos os kompetent som både rådgiver og arbejdstager, og udfører altid et professionelt VVS arbejde.

Vi søger altid for at tilpasse den enkelte fjernvarme installation, så den rent energimæssigt er tilpasset netop dit behov, men også således at den rent visuelt bliver tilpasset de omgivelser installationen befinder sig i.

Fjernvarme er en billig og miljøvenlig form for opvarmning, og typisk kan der opnås besparelser i forhold til opvarmning med eksempelvis et traditionelt oliekedel/oliefyr.

Netop derfor kan det typisk godt betale sig at kontakte Boysens Varmeteknik såfremt du står overfor en større renovering af dit varmeanlæg.

Vi aflægge gerne dig et besøg hvor vi gennemgår din nuværende installation og ud fra denne gennemgang udformer vi et uforpligtende tilbud på en ny fjernvarme installation.