Serviceordning

En aftale om oliefyrs- og varmepumpeservice sparer Dig for besvær og uforudsete udgifter.

Det kan være både irriterende, besværligt og tidskrævende, hvis oliefyret pludselig sætter ud og det kan samtidig medføre store uforudsete udgifter.

Læs mere på Dansk Varmeservice: www.danskvarmeservice.dk

Hvad indeholder et serviceeftersyn på dit jordvarmeanlæg?


Serviceeftersyn på jordvarmepumpe
Med et årligt serviceeftersyn som sikre at varmepumpen bliver renset og justeret, udnytter energien mere effektivt og sikre at du kan fastholde en god driftsøkonomi. Varmepumper der ikke vedligeholdes - falder ydelsen og strømforbruget stiger.

For at sikre at jordvarmeanlæggende fortsat er tætte og at sikkerhedsforanstaltningerne virker, stilles der krav om et årlig service eftersyn som skal foretages af en sagkyndig. Når vi laver service på jordvarmeanlæg vil vi til en hver tid følge den enkelte fabrikant anvisning om hvilke kontrolmålinger der skal udføres og hvor de skal måles.

Funktionsprøve (service)
Kontrol om anlæggets sikkerhedsudstyr og driftsautomatik er indstillet efter fabrikantens anvisninger

Kontrolmålinger:
Når anlægget køres stabil kan de krævede kontrolmålinger gennemføres. Det vil typisk være måling af varmebærertemperatur før og efter fordamper og kondensator evt.- hvis det muligt, måling af tilført effekt til varmepumpen. Måleresultaterne sammenlignes med de nøgletal og tolerancer der er opgivet af fabrikanten og værdierne anlægget havde ved opstart.

En typisk funktionsprøve kan være:

  • Kontrol af sikkerhedsudstyrets indstillinger og funktion
  • Kontrol af reguleringsudstyrets (driftsautomatik) indstilling og funktion
  • Kontrol/prøvning af eksempelvis afrimningssystemsfunktion
  • Kontrol af rigtig funktion og driftstilstand ved omskiftning til andre driftsformer
  • Kontrol af myndighedsforskrifter er opfyldt (trykovervågningssystems funktion) Kontrol af frostsikringsgraden af frostsikringsmidlet