Gasvarmepumpe

Effektiv og energirigtig opvarmning med lav CO2 udledning


I mange år har den kondenserende gaskedel været den mest effektive varmekilde med virkningsgrader op mod 100%. De seneste år er der udviklet nye teknologier, der kombinerer den kondenserende gaskedel med varmepumpeteknologi. Hermed bringes virkningsgraden op på over 150%.

Lidt om teknologien
En gasvarmepumpe kan beskrives som et omvendt køleskab. Der findes forskellige processer. Fælles for dem er, at væske (arbejdsmediet) fordampes i fordamperen ved hjælp af energi fra naturen, og at temperaturen forøges til et brugbart niveau ved hjælp af anden energi (LPG). I en absorptionsvarmepumpe sker det f.eks. med en gasbrænder (termisk energi). Arbejdsmediet i en absorptionsvarmepumpe er en blanding af to stoffer i dette tilfælde et lukket kredsløb med vand og ammoniak.

Minimal udledning af CO2
Gasvarmepumpens primære energikilde er LPG (gas), som med hjælp fra energien i udendørsluften producerer varme med en CO2-udledning under 160 g/kWh. Til sammenligning udleder en konventionel kedelteknologi baseret på fyringsolie over 330 g/CO2 pr. kWh varme.

God virkningsgrad ved lave temperaturer
Gasvarmepumpen fungerer helt ned til -30º C, og i modsætning til en el-drevet varmepumpe beholder gasvarmepumpen sin gode virkningsgrad. Det hænger sammen med, at der anvendes termisk energi til at drive gasvarmepumpen, hvilket betyder, at der ved frysepunktet stadig er en virkningsgrad på 150%.

Tilslutning til eksisterende installation
Gasvarmepumpen kan erstatte eksisterende kedelanlæg på fyringsolie, da den kontinuerligt kan køre med fremløbstemperaturer på op til 65º C. Dette muliggør tilkobling til eksisterende radiatorinstallation samt eksisterende varmtvandsproduktion. Ved varmvandsproduktion øges fremløbet til 70º C. Gasvarmepumpen kan naturligvis også kombineres med solvarmeanlæg.