Alternativ til olie – det skal du vælge

Tårnhøje oliepriser får rigtig mange danskere til at se sig om efter en erstatning for oliefyret. Her kan du læse lidt mere om de alternative opvarmningskilder og deres fordele og ulemper.

Oliefyrets brummen i baggangen bliver dyrere og dyrere lyd i takt med de stigende oliepriser.Typisk har folk fået en kolossal varmeregning på oliefyret og vil høre mere om mulighederne for alternativer som jordvarme, pillefyr og solfangere, så de kan nå at skifte inden næste vinter. Der er altså en bred interesse for alternativer til oliefyret, så derfor har vi lavet denne oversigt.

Solfangere

Solfangere er en af de mindst forurenende energikilder, da de helt enkelt fungerer ved at solen opvarmer noget væske, som bruges til at give varme til brugsvand og hus-opvarmning. Et solvarmeanlæg producerer dog kun varme, når solen skinner og er altså bedst som supplement til eksempelvis pillefyr, jordvarmeanlæg eller oliefyr. Solfangere skal i øvrigt ikke forveksles med solceller, som bruges til at lave elektricitet.

+ God økonomi
+ Forurening og CO2 stort set nul – kun en lille pumpe bruger el.
+ Kan i dag fås som indbygningsmoduler til tage, så de ikke
   skæmmer boligen.
+ Det er for visse systemer muligt at beholde eksisterende
   varmtvandsbeholder.
+ Gennemprøvet teknologi, når du køber godkendte anlæg.
+ Meget lidt vedligeholdelse og lang levetid.
+ Ekstra effektiv ved gulvvarme, der kan udnytte lave
   temperaturer.
-  Kan ikke være eneste varmekilde.

Varmepumper

Varmepumper er faktisk avanceret el-varme, da det eneste der skal tilføres en varmepumpe er elektricitet. Men i modsætning til eksempelvis en el-radiator er et varmepumpeanlæg meget billigere i drift fordi de bedste varmepumper bruger under 1/4 elektricitet til opvarmningen i forhold til en el-radiator.

+ Ingen vedligeholdelse andet end servicetjek
+ Kører af sig selv, da der ikke skal ikke fyldes brændsel på
-  El produceres stadig med kul og andre fossile brændstoffer

Varmepumpe fra jordvarme – jord til vand

Jordvarme er et varmepumpe-anlæg, som får varmen fra en lang slange, der er gravet ca. en meter ned i jorden, hvor der om vinteren er varmere end på jordoverfladen. Disse anlæg er lidt mere effektive end de luftbaserede varmepumper, men koster også mere etablering fordi slangen skal graves ned i haven. Jordvarmeanlæg har desværre fået et dårligt rygte efter nogle yderst ustabile anlæg fra 70erne. I dag er godkendte jordvarme anlæg dog helt uden disse problemer og kører faktisk mere stabilt end et oliefyr.

+ Mere effektivt end luftbaserede anlæg om vinteren
+ Kan uden problemer fungere som eneste varmekilde

Varmepumpe fra luften – luft til luft og
luft til vand

En varmepumpe, kan også bruge den varme luft, der allerede er i et rum til at lave mere varme, og luftvarmepumper bruger også langt mindre el end elradiatorer. En luftbaseret varmepumpe kan desuden kombineres med en varmeveksler, der kan suge frisk luft ind i huset udefra og overføre varmen fra luften indenfor, inden den blæses ud. På den måde kan nye tætte huse altså blive luftet ud uden et særligt stort varmetab. Der findes luftbaserede varmepumper i alle prisklasser og kvaliteter, så det er vigtigt, at du rådfører dig med Energitjenesten eller en fagmand, inden du vælger din varmepumpe.

+ Forholdsvis let at installere
+ Lave etableringsomkostninger
+ Giver mulighed for samtidig at få et effektivt ventilationssystem.
+ Nogle varmepumper kan også ventilere kold luft på en
   sommerdag eller fungerer som air-condition.
-  Højere driftsudgifter end et jordvarme anlæg.

Pillefyr

Et træpillefyr har i lang tid været et af de billigste alternativer til olie og fungerer i princippet ligesom et oliefyr, hvor man bare brænder træpiller i stedet for olie. Kræver dog noget mere plads end et oliefyr, da træpiller fylder mere end olie. Der er også mere vedligeholdelse ved træpiller, men til gengæld er det forholdsvist billigt både i anskaffelse og drift. Træpillefyr fås i mange forskellige udgaver og kan både være en brændeovn inde i stuen og et stort fyr, der helt erstatter husets andre varmekilder.

+ Et af de billigste alternativer til oliefyret.
+ Forurener mindre end olie og er CO2-neutralt
+ Stor nok kapacitet til at fungere som eneste varmekilde i huset.
-  Træpiller svinger meget i pris og prisen har været stigende
   ligesom olieprisen.
-  Kræver mere lagerplads end andre varmekilder
-  Mere arbejde med påfylde brændsel og fjerne aske.